เกี่ยวกับเรา

นายไกรสร มีสมงาม (ทนายความ)

-รามคำแหง รุ่น 15 

-เนติบัณฑิต สมัยที่ 44 ปี 2534 

-ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 2534

-ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รุ่น 1 ปี 44 


Visitors: 122,146