ลูกจ้างเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลางาน นายจ้างเลิกจ้างได้โดยชอบ

คดีนี้ ผมเป็นทนายจำเลย ซึ่งนายจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่า ลูกจ้างในคดีนี้ กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับจริง

Visitors: 137,521