ภาษีป้าย

ที่มา http://office.bangkok.go.th/bangkhae/revenue/sign.pdf

Visitors: 122,144