สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินจัดสรรมีข้อสัญญาว่าค่าภาษีที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ มีผลบังคับใช้ได้หรือไม่

Visitors: 97,675