จอดรถไว้บริเวณลานจอดรถของโรงแรม โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณลาดจอดรถ หากรถหาย โรงแรมจะต้องรับผิดชอบหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๔๖/๒๕๕๗ การที่จำเลยที่ ๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ ประจำอยู่บริเวณลานจอดรถของโรงแรมจำเลยที่ ๒ ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะดูแลจัดให้รถยนต์ของผู้ที่เข้าพักในโรงแรมของจำเลยที่ ๒ จอดรถและคอยแจ้งผู้เข้าพักว่ามีห้องว่างหรือไม่ การกระทำของจำเลยที่ ๒ ย่อมทำให้ผู้เข้าพักในโรงแรมของจำเลยที่ ๒ เข้าใจว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าว เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๒ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยมิให้มีการโจรกรรมรถยนต์ของผู้เข้าพักแทนจำเลยที่ ๒ ฉะนั้น จำเลยที่ ๒ ในฐานะตัวการและเจ้าสำนักโรงแรม จึงต้องรับผิดเพื่อความสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของแขกอาศัยตาม ป.พ.พ.มาตรา ๔๒๗ ประกอบมาตรา ๔๒๕ และ มาตรา ๖๗๔ที่มาหนังสือรวมคำบรรยายเนติ (บทบรรณาธิการ) สมัยที่ ๖๘

Visitors: 102,011