ไปนวดแผนโบราณในโรงแรมแล้ว รถยนต์หายไป เจ้าสำนักโรงแรมต้องรับผิดชอบหรือไม่

เรื่องนี้มีคำตอบตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6918/2558 วินิจฉัยว่า แม้โรงแรมของจำเลยจะมีการให้บริการในส่วนของการนวดแผนโบราณ โดยสถานที่นวดอยู่ภายในอาคารโรงแรมก็ตาม แต่ลักษณะของการเข้ามาใช้บริการดังกล่าว ก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นเพื่อต้องการพักผ่อนเท่านั้น ซึ่งการใช้บริการไม่จำต้องลงทะเบียนขอเปิดห้องพักเหมือนอย่างกรณีการเข้าพักอาศัยแบบค้างคืน การที่ผู้ใช้บริการนำรถยนต์เข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถในโรงแรมแล้วเข้าไปใช้บริการนวดแผนโบราณที่ให้บริการภายในโรงแรม ผู้ใช้บริการจึงไม่ใช่คนเดินทางหรือแขกพักอาศัยตาม ป.พ.พ.มาตรา 674 เมื่อรถยนต์สูญหายไป จำเลยในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมจึงไม่ต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่รถยนต์ดังกล่าว

Visitors: 137,521