คดีวินิจฉัยโรคล่าช้า วัณโรค

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12498/2558 เด็กหญิงกนกพร หรือ มาริสา ทินนึง โจทก์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลเลย)

Visitors: 132,464