คดีซอยร่วมฤดี

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.588/2557 นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ที่ 1 กับพวกรวม 24 คน ผู้ฟ้องคดี บริษัทลาภประทาน จำกัด ที่ 1 บริษัท ทับทิมทร จำกัด ที่ 2 ผู้ร้องสอด ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ที่ 1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี
Visitors: 128,538