คดี กองทัพเรือ กับ ภูเก็ตหวาน

คดีหมายเลขดำที่ 2161/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 2564/2558 ศาลจังหวัดภูเก็ต ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต โจทก์ บริษัท ไอซ์แลนด์ มีเดีย จำกัด ที่ 1 นายอลัน จอห์น มอริสัน ที่ 2 นางสาวชุติมา สีดาเสถียร ที่ 3 จำเลย ความต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Visitors: 132,455